Ngày 17/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 419/BNN-KH về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018.

Mời tải về công văn số 419/BNN-KH./.


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE