Tài liệu khác

Tài liệu hướng dẫn, thiết kế mẫu dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8)

Thông báo về ban hành các hướng dẫn, thiết kế mẫu Dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8)

Danh sách một số đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thẩm tra các dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa

Ngày 09/11/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE