Ngày 09/11/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT.

      Nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế, thi công sửa chữa, nâng cấp hồ chứa; đảm bảo kỹ thuật, an toàn công trình…, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu để các đơn vị chủ đầu tư tham khảo một số đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thẩm tra các dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa.

 

      Chi tiết mời xem trong file kèm theo!

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE