Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) dự kiến sửa chữa hơn 450 hồ đập trên 34 tỉnh thành. Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành các hướng dẫn, thiết kế mẫu cho các hạng mục công trình đầu mối hồ chứa, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá nhanh xác định được số lượng dân ở hạ du đập bị ảnh hưởng khi hồ có sự cố;

2. Hướng dẫn khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình;

3. Thiết kế mẫu và hướng dẫn thiết kế, lắp đặt thiết bị quan trắc;

4. Hướng dẫn thiết kế, thi công đắp áp trúc mái thượng, hạ lưu đập, đỉnh đập;

5. Hướng dẫn thiết kế, thi công sửa chữa cống lấy lấy nước;

6. Hướng dẫn thiết kế các giải pháp xử lý thấm đập đất;

7. Hướng dẫn thiết kế mẫu mặt đập, mái thượng lưu, hạ lưu, tường chắn sóng;

Chủ đầu tư các Tiểu dự án, Ban Quản lý dự án, các tư vấn thiết kế vận dụng, tham khảo các hướng dẫn, thiết kế mẫu nêu trên để lập hồ sơ thiết kế các Tiểu dự án thuộc Dự án WB8./. 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE