Ngày 07 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm các hồ: A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Sông Bung 5, kèm theo Quyết định số 537/QĐ-TTg. Quy trình này thay thế Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 16 tháng 06 năm 2014.

Chi tiết tải file đính kèm theo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE