Ngày 17 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, bao gồm các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg.

Quy trình này thay thế các Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2011 về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm; Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm.

Chi tiết tải file đính kèm theo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE