Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, bao gồm các hồ: Đakđrinh và Nước Trong, kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg. Quy trình này thay thế Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2014.

Chi tiết tải file đính kèm theo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE