Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, bao gồm các hồ: Hủa Na và Cửa Đạt, kèm theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg. Quy trình này thay thế Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết tải file đính kèm theo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE