TT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử Tải về
2 Mẫu trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội (cập nhật tháng 12 năm 2016) Tải về
3 Hướng dẫn cài đặt Outlook và sao lưu dữ liệu thư điện tử TCTL Tải về
4 Hướng dẫn cấu hình và thay đổi mật khẩu Email của TCTL Tải về
5 Mẫu trả lời câu hỏi kiến nghị cử tri (cập nhật tháng 12 năm 2016) Tải về
6 Mẫu số 01 - Giấy đề nghị và bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản Tải về
7 Mẫu số 02 - Giấy đề nghị sửa chữa tài sản Tải về
8 Mẫu số 03 - Giấy đề nghị tạm ứng Tải về
9 Mẫu số 04 - Giấy thanh toán tạm ứng Tải về
10 Mẫu số 05 - Giấy đề nghị thanh toán Tải về
11 Mẫu số 06 - Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản Tải về
12 Mẫu số 07 - Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn Tải về
13 Mẫu số 08 - Giấy giới thiệu Tải về
14 Mẫu số 09 - Giấy đi đường Tải về
15 Mẫu số 10 - Giấy đăng ký sử dụng xe ô tô Tải về
16 Mẫu số 11 - Giấy đăng ký đặt mua vé máy bay Tải về
17 Mẫu số 12 - Giấy đăng ký sử dụng hội trường, phòng họp Tải về
18 Mẫu số 13 - Giấy đề nghị mua văn phòng phẩm Tải về
19 Mẫu số 14 - Bảng chấm công làm thêm giờ Tải về
20 Mẫu số 15 - Bảng thanh toán tiền công làm thêm giờ - Tải về
12
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE