Ngày 24/9, thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngô Hồng Giang ký văn bản triển khai thí điểm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN-PTNT.

Phương pháp khảo sát trực tuyến của Bộ NN-PTNT được tiến hành thông qua Biểu mẫu Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ NN-PTNT cung cấp tại đây. Thời gian tiến hành khảo sát đến hết ngày 20/11/2019.

Bộ NN-PTNT đề nghị các đơn vị đăng tải đường link khảo sát trên đây tại website của đơn vị, đồng thời, triển khai tuyên truyền rộng rãi để người dân, doanh nghiệp tham gia nhằm xác định chỉ số và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN-PTNT trong năm 2019.

Cũng trong công văn gửi các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN-PTNT cho biết việc khảo sát được thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020”.

Sau đó, Bộ NN-PTNT đã ban hành Quyết định số 3545/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/9/2019 ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN-PTNT năm 2019. Cụ thể là khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ trong năm 2019./.

 
Nguồn: omard.gov.vn 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE