Tất cả văn bản đến Tổng cục được chuyển xử lý trên môi trường mạng, không chuyển văn bản giấy; 70% văn bản đi của Tổng cục được phát hành điện tử.

Giảm lượng lớn văn bản giấy

Để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, tiến tới xóa bỏ văn bản giấy, Tổng cục Thủy lợi đã ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của Tổng cục Thủy lợi năm 2019 (theo Quyết định số 32 ngày 22/01/2018).

Theo đó, Tổng cục đã triển khai phần mềm văn phòng điện tử dùng chung phiên bản mới theo lộ trình của Bộ.

 
 

Website capnuocdongxuan.httl.com.vn là cơ sở dữ liệu hữu ích, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành việc cấp nước trong vụ đông xuân.

Tất cả lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc được cấp và sử dụng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc ký số văn bản điện tử trên văn phòng điện tử.

100% văn bản đến Tổng cục được chuyển xử lý trên môi trường mạng, không chuyển văn bản giấy; 70% văn bản đi của Tổng cục được phát hành điện tử (bao gồm chỉ phát hành điện tử và phát hành cả bản giấy và bản điện tử).

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiếp tục ứng dụng các phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo sản xuất: trên website http://httl.com.vn; http://thuyloivietnam.vn; tăng cường trao đổi thông tin, văn bản qua hệ thống thư điện tử của Tổng cục (@wrd.gov.vn).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Thủy lợi là chỉ đạo điều hành trong việc cấp nước đổ ải, phục vụ gieo cấy.

Những năm qua, tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ thường xuyên xảy ra hiện tượng thiếu nước, khô hạn vào vụ đông xuân.

Công tác cấp nước đổ ải, gieo cấy phụ thuộc rất lớn vào hoạt động xả nước tăng cường của các hồ chứa thủy điện lớn thượng nguồn sông Hồng, sông Đà như hồ Tuyên Quang, Thác Bà, Hòa Bình.

Xây dựng các website chuyên biệt phục vụ chỉ đạo điều hành

Trước đây, việc thu thập dữ liệu mực nước và cập nhật diện tích có nước tại 12 tỉnh, thành chủ yếu được thực hiện thủ công.

Cán bộ Vụ Quản lý công trình thủy lợi của Tổng cục phải gọi điện thoại xuống các Chi cục Thủy lợi, công ty khai thác công trình thủy lợi để cập nhật tình hình sau đó tổng hợp để báo cáo. Dẫn đến công tác chỉ đạo có lúc chậm trễ, không phù hợp với thực tế.

 

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Thủy lợi do Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam xây dựng.
 

Do đó, Tổng cục Thủy lợi đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi xây dựng chuyên trang điện tử “Bảng tổng hợp thông tin điều hành công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân”.

Đồng thời, cấp tài khoản cho các địa phương, công ty khai thác công trình thủy lợi và đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa thủy điện để cập nhật hàng giờ về mực nước tại các trạm thủy văn; lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện; diện tích có nước của các địa phương.

Từ đó, lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Bộ Công Thương nắm được tình hình, đưa ra các phương án thay đổi thời gian xả nước tăng cường các hồ chứa thủy điện phù hợp nhằm tiết kiệm tài nguyên nước, đảm bảo an ninh năng lượng vào mùa khô.

Còn đối với Website Hệ thống thông tin điều hành công trình thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (tại địa chỉ http://httl.com.vn), mực nước của tất cả các công trình thủy lợi đầu mối lấy nước, các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh được cập nhật thường xuyên.

Từ đó có thể hình dung được bức tranh tổng thể về nguồn ngước trong mạng lưới hệ thống thủy lợi Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, cho biết, tại các cuộc họp giao ban tuần/tháng của Tổng cục Thủy lợi, chúng tôi thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính cũng như các chương trình, nhiệm vụ, văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ NN-PTNT.

Đặc biệt, Tổng cục phân công một Phó Tổng cục trưởng trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị trong triển khai cải cách hành chính tại đơn vị.

Ngoài ra, Tổng cục cũng đề cao trách nhiệm, vai trò cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên về nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn trách nhiệm cho các cá nhân liên quan, nhất là đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống văn bản./.

Nguồn: nongnghiep.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE