Ngày 11/5/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký, ban hành Quyết định số 1652/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán một số hạng mục thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định.

Mời tải về Quyết định 1652/QĐ-BNN-TCTL./.


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác

TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE