DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH THỦY LỢI ĐÃ PHÊ DUYỆT

TT Tên Quy hoạch Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Ray 2701/QĐ-BNN-KH 09-06-04 Bộ NN&PTNT
2 Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Châu 4692/QĐ-BNN-KH 30-12-04 Bộ NN&PTNT
3 Quy hoạch phát triển và bảo vệ tài nguyên nước các lưu vực sông ven biển tỉnh Quảng Ninh 4693/QĐ-BNN-KH 30-12-04 Bộ NN&PTNT
4 Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Srêpok 871/QĐ-BNN-KH 15-04-05 Bộ NN&PTNT
5 Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Nhật Lệ 1075/QĐ-BNN-KH 13-05-05 Bộ NN&PTNT
6 Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế 1980/QĐ-BNN-KH 07-07-06 Bộ NN&PTNT
7 Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Cái Phan Rang 1985/QĐ-BNN-KH 07-10-06 Bộ NN&PTNT
8 Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Là Ngà 3519/QĐ-BNN-KH 17-11-06 Bộ NN&PTNT
9 Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Cầu- sông Thương 868/QĐ-BNN-KH 30-03-07 Bộ NN&PTNT
10 Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Đà 869/QĐ-BNN-KH 30-03-07 Bộ NN&PTNT
11 Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Gianh và vùng phụ cận 870/QĐ-BNN-KH 30-03-07 Bộ NN&PTNT
12 Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Sê San 2970/QĐ-BNN-KH 10-09-07 Bộ NN&PTNT
13 Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Ba 2994/QĐ-BNN-KH 10-10-07 Bộ NN&PTNT
14 Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Kỳ Cùng 3814/QĐ-BNN-KH 12-03-07 Bộ NN&PTNT
15 Quy hoạch thuỷ lợi đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang 2910/QĐ-BNN-KH 23-09-08 Bộ NN&PTNT
16 Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng Tp. Hồ Chí Minh 1547/QĐ-TTg 28-10-08 Thủ tướng CP
17 Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ 937/QĐ-TTg 07-01-09 Thủ tướng CP
18 Quy hoạch thuỷ lợi vùng Nam bán đảo Cà Mau 1336/QĐ-BNN-KH 05-08-09 Bộ NN&PTNT
19 Quy hoạch thuỷ lợi Hệ thống Bắc Hưng Hải 1961/QĐ-BNN-KH 13-07-09 Bộ NN&PTNT
20 Quy hoạch thuỷ lợi Hệ thống Bắc Nam Hà 1296/QĐ-BNN-TCTL 15-06-11 Bộ NN&PTNT
21 Quy hoạch thuỷ lợi gắn với thuỷ điện nhỏ, trạm bơm thuỷ luân, nước va vùng Trung du và miền núi phía Bắc 1541/QĐ-BNN-TCTL 07-07-11 Bộ NN&PTNT
22 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Kone - Hà Thanh - La Tinh 02/QĐ-BNN-TCTL 01-03-12 Bộ NN&PTNT
23 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ 1721/QĐ-BNN-TCTL 20-07-12 Bộ NN&PTNT
24 Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng 1397/QĐ-TTg 25-09-12 Thủ tướng CP
25 Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng 1554/QĐ-TTg 17-10-12 Thủ tướng CP
26 Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng 1588/QĐ-TTg 24-10-12 Thủ tướng CP
27 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cà Mau 351/QĐ-BNN-TCTL 25-02-13 Bộ NN&PTNT
28 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Hải Phòng 1881/QĐ-BNN-TCTL 14-08-13 Bộ NN&PTNT
29 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Bưởi 1917/QĐ-BNN-TCTL 19-08-13 Bộ NN&PTNT
30 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Lô - Gâm 2135/QĐ-BNN-TCTL 19-09-13 Bộ NN&PTNT
31 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long 2869/QĐ-BNN-TCTL 12-05-13 Bộ NN&PTNT
32 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cả 681/QĐ-BNN-TCTL 04-07-14 Bộ NN&PTNT
33 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Trà Bồng - Trà Khúc 4110/QĐ-BNN-TCTL 19-10-15 Bộ NN&PTNT
34 Quy hoạch thủy lợi chi tiết lưu vực sông Cà Lồ giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 3898/QĐ-BNN-TCTL 20-09-16 Bộ NN&PTNT
35 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Mã 2886/QĐ-BNN-TCTL 07-04-17 Bộ NN&PTNT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác

TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE