BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TỔNG CỤC THỦY LỢI:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh                    - Bí thư Đảng ủy Tổng cục

2. Đồng chí Lương Văn Anh                       - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục

3. Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh               - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CỤC THỦY LỢI:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh                    - Bí thư

2. Đồng chí Lương Văn Anh                       - Phó Bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Đăng Hà                     - Ủy viên

4. Đồng chí Ngô Hào Hiệp                          - Ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Đắc Long                    - Ủy viên

6. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi                       - Ủy viên

7. Đồng chí Nguyễn Hữu Phú                     - Ủy viên

8. Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh               - Ủy viên                         

                      9. Đồng chí Lê Hùng Nam                          - Ủy viên.

 

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY TỔNG CỤC THỦY LỢI:

1. Đồng chí Lương Văn Anh                       - Chủ nhiệm

2. Đồng chí Nguyễn Đắc Long                    - Ủy viên

3. Đồng chí Ngô Hào Hiệp                          - Ủy viên.


 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác

TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE