CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Phú                     - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng               - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Lê Thị Lan                               - Chi ủy viên.

 

CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH

1. Đồng chí Lê Thanh Cao                          - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Đình Chung                - Phó Bí thư Chi bộ.

 

CHI BỘ VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Đồng chí Đinh Thanh Mừng                  - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Phạm Hồng Việt Thanh          - Phó Bí thư Chi bộ.

 

CHI BỘ VỤ PHÁP CHẾ, THANH TRA

1. Đồng chí Nguyễn Đắc Long                   - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Tạ Đình Tiến                           - Phó Bí thư Chi bộ.

 

CHI BỘ VỤ NGUỒN NƯỚC VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

1. Đồng chí Lê Hùng Nam                          - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn                     - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Phạm Quốc Hưng                    - Chi ủy viên.

 

CHI BỘ VỤ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Đồng chí Đặng Nhật Tân                        - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Ngô Hào Hiệp                          - Phó Bí thư Chi bộ

                        3. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh                     - Chi ủy viên

 

CHI BỘ VỤ AN TOÀN ĐẬP

1. Đồng chí Nguyễn Đăng Hà                     - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Phan Tiến An                          - Phó Bí thư Chi bộ.

  

CHI BỘ CỤC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1. Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh               - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Việt Anh                     - Phó Bí thư Chi bộ 

3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng                 - Chi ủy viên

                        4. Đồng chí Vũ Thị Thùy Linh                      - Chi ủy viên

                     5. Đồng chí Đặng Văn Thưởng                     - Chi ủy viên

 

CHI BỘ TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH VÀ KỸ THUẬT THỦY LỢI

1. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi                      - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Văn Khuyến               - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Nguyễn Thái Hà                      - Chi ủy viên

4. Đồng chí Lê Hồng Loan                         - Chi ủy viên.

                      5. Đồng chí Phan Hồng Thái                      - Chi ủy viên.

 CHI BỘ TRUNG TÂM QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

1. Đồng chí Lương Văn Anh                      - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Thành Luân               - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Nguyễn Sơn Tùng                  - Chi ủy viên

                      4. Đồng chí Nguyễn Thị Đào                      - Chi ủy viên

                      5. Đồng chí Phạm Thị Nhung                     - Chi ủy viên
 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác

TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE