Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  1611/CT-BNN-TCTL
Mã văn bản : 
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(580KB)
Ngày ban hành :  22/03/2021
Ngày có hiệu lực :  22/03/2021