Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện năm 2020 nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  143/QĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(746KB)
Ngày ban hành :  29/03/2021
Ngày có hiệu lực :  29/03/2021