Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo Giám sát chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  141/QĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(8053KB)
Ngày ban hành :  25/03/2021
Ngày có hiệu lực :  25/03/2021