Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  143/QĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(9877KB)
Ngày ban hành :  29/03/2021
Ngày có hiệu lực :  29/03/2021