Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Luật số 15/2008/QH12 của Quốc hội : Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Lĩnh vực khác
Số văn bản :  15/2008/QH12
Mã văn bản :  15/2008/QH12
Người ký : 
Trích yếu :  Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản
File đính kèm :  Tải về(131KB)
Ngày ban hành :  06/03/2008
Ngày có hiệu lực :  01/01/2009