Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Loại văn bản :  Thông tư liên tịch
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Lĩnh vực khác
Số văn bản :  14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
Mã văn bản :  14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
Người ký :  Hoàng Văn Thắng; Trần Anh Tuấn
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(218KB)
Ngày ban hành :  25/03/2015
Ngày có hiệu lực :  01/05/2015