Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo số 187/BC-TCTL-QLCT: Tổng kết công tác lấy nước Đợt 2, phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  187/BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  187/BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(3480KB)
Ngày ban hành :  10/02/2020
Ngày có hiệu lực :  10/02/2020