Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo số 385/BC-TCTL-QLCT: cập nhật tình hình nguồn nước khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (cập nhật đến ngày 13/3/2020)
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  385/BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  385/BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1108KB)
Ngày ban hành :  13/03/2020
Ngày có hiệu lực :  13/03/2020