Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo số 2057/BC-BNN-TCTL: Tổng kết công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  2057/BC-BNN-TCTL
Mã văn bản :  2057/BC-BNN-TCTL
Người ký :  Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1497KB)
Ngày ban hành :  20/03/2020
Ngày có hiệu lực :  20/03/2020