Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định số 208/QĐ-TCTL-KHTC: Ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thủy lợi quản lý
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Lĩnh vực khác
Số văn bản :  208/QĐ-TCTL-KHTC
Mã văn bản :  208/QĐ-TCTL-KHTC
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(518KB)
Ngày ban hành :  27/04/2020
Ngày có hiệu lực :  27/04/2020