Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định số 195/QĐ-TCTL-ATĐ phê duyệt và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ "Tư vấn tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng" năm 2019
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  195/QĐ-TCTL-ATĐ
Mã văn bản :  195/QĐ-TCTL-ATĐ
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(743KB)
Ngày ban hành :  24/05/2020
Ngày có hiệu lực :  24/05/2020