Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Văn bản số 27/TCTL-BĐP: Báo cáo số liệu quyết toán kinh phí năm 2019 của Chương trình nước sạch &VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh ĐBSH vay vốn WB
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Văn bản quy phạm pháp luật
Số văn bản :  27/TCTL-BĐP
Mã văn bản :  27/TCTL-BĐP
Người ký :  Phạm Quốc Hưng
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(623KB)
Ngày ban hành :  26/05/2020
Ngày có hiệu lực :  26/05/2020