Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo số 881/BC-TCTL-QLCT : Cập nhật tình hình nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  881/BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  881/BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(642KB)
Ngày ban hành :  22/05/2020
Ngày có hiệu lực :  22/05/2020