Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 (Vốn đầu tư XDCB phê duyệt dự án hoàn thành)
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  20/TB-TCTL-KHTC
Mã văn bản : 
Người ký :  Lê Thanh Cao
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1000KB)
Ngày ban hành :  07/01/2021
Ngày có hiệu lực :  07/01/2021