Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 (Vốn đầu tư XDCB theo niên độ năm 2019)
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  195/TB-TCTl-KHTC
Mã văn bản : 
Người ký :  Lê Thanh Cao
Trích yếu :  /Portals/0/2021/VBPL/195.pdf
File đính kèm :  Tải về(1178KB)
Ngày ban hành :  29/01/2021
Ngày có hiệu lực :  29/01/2021