Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 (Không bao gồm số liệu quyết toán vốn đầu tư XDCB )
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  488/QĐ-TCTL-KHTC
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1209KB)
Ngày ban hành :  23/10/2020
Ngày có hiệu lực :  23/10/2020