Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ "Tư vấn tính toán điều tiết hồ chứa nước Cửa Đạt" năm 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  85/QĐ-TCTL-ATĐ
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(25754KB)
Ngày ban hành :  24/02/2021
Ngày có hiệu lực :  24/02/2021