Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ "Khảo sát, thăm dò thoát không dưới bê tông bản mặt đập chính hồ chứa nước Cửa Đạt từ cao trình +97 trở xuống"
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  86/QĐ-TCTL-ATĐ
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1268KB)
Ngày ban hành :  24/02/2021
Ngày có hiệu lực :  24/02/2021