Ngày 27/9/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký, ban hành Quyết định số 3729/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt Đề án Tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
 
Mời tải về:
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác

TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE