UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa, lũ năm 2021.

 

Người dân canh tác bên hồ đập của nhà máy thuỷ điện ở Văn Bàn (Lào Cai). Ảnh: H.Đ

Việc kiểm tra để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trước mùa mưa, lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua đó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra đặc biệt là không để xảy ra thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhân dân trong mùa mưa, lũ năm 2021.

Cụ thể, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở NN-PTNT tỉnh chủ trì phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị, thực hiện phương án đảm bảo an toàn các hồ, đập, các công trình thủy lợi, hồ, đập của các nhà máy thuỷ điện, cấp nước sinh hoạt.

Kiểm tra phương án phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất vùng thiên tai, nguy hiểm trong khu vực dân cư sinh sống, khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, bảo vệ an toàn nhân dân và sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố...

Đáng chú ý, gần đây nhiều hồ của nhà máy thuỷ điện dâng nước, chuẩn bị đi vào hoạt động đã làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. 

Quá trình kiểm tra, rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở thì đề xuất, báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021 để chỉ đạo các nội dung liên quan.

Nguồn: nongnghiep.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article