TCQC & Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật

TCKT 04:2018/ TCTL

Tiêu chuẩn kỹ thuật Bảo trì Công trình thủy lợi

Sổ tay hướng dẫn hoàn chỉnh mặt ruộng, kênh mương nội đồng cho vùng Đồng bằng sông Hồng

Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy lợi

Theo thông báo số 1417/TB-BNN-KHCN ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến tháng 01/2017 danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy lợi gồm 148 tiêu chuẩn.

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn 14 TCN 4 – 2003.

Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

Tiêu chuẩn 14 TCN 23-2002: Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông.

Qui trình này quy định nội dung, trình tự và phương pháp thực hiện sơ họa diễn biến lòng sông cho các sông có đê từ cấp III trở lên. Đối với các sông có đê từ cấp IV trở xuống và các sông không có đê có thể tham khảo, áp dụng quy trình này.

Tiêu chuẩn 14 TCN 56 – 88: Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép.

Khi thiết kế mới hoặc sửa chữa các đập bê tông và bê tông cốt thép trong thành phần của hệ thống thủy nông, thủy điện, vận tải thủy, cấp nước, cũng như công trình chống lũ, cần phải tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn 14TCN.60-88 của Bộ Thủy lợi.

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc, phương pháp cần được tuân thủ trong tính toán hệ số tiêu nước mặt do mưa đối với vùng trồng lúa là chủ yếu

Tiêu chuẩn 14 TCN 54-87

Cấu tạo cốt thép của các kết cấu bê tông cốt thép thủy công

Tiêu chuẩn ngành 14TCN – 2005 : Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi.

Toàn văn tiêu chuẩn do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và PTNT (ARICO) Linh@vncold.vn cung cấp.
12
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE