TT Dự báo nguồn nước Download (Tải về)
1

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống tháng tháng 11 năm 2020

Tải về Xem
2

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (đợt 6- 2020)

Tải về Xem
3

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (Đợt 6- 2020)

Tải về Xem
4

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 5- Năm 2020)

Tải về Xem
5

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (đợt 5-2020)

Tải về Xem
6

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống - Đợt 4 (Bản tin tháng 10- Năm 2020)

Tải về Xem
7

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 4- Năm 2020)

Tải về Xem
8

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (đợt 4-2020)

Tải về Xem
9

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 3- Năm 2020)

Tải về Xem
10

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Tháng - Đợt 3- Năm 2020)

Tải về Xem
11

Bản tin tháng 8 “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”

Tải về Xem
12

Bản tin quan trắc chất lượng nước đợt 3 năm 2020 - Hệ thống thủy lợi Bắc Đuống

Tải về Xem
13

Kết quả phân tích chất lượng nước đợt 2 hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (ngày 19/8/2020)

Tải về Xem
14

Bản tin quan trắc hiện trường đợt 2 Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (ngày 11/8/2020)

Tải về Xem
15

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống, Đợt 2- Năm 2020 (Bản tin tháng)

Tải về Xem
16

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 1- Năm 2020)

Tải về Xem
17

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (Đợt 2- Năm 2020)

Tải về Xem
18

Tình hình thời tiết, nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng (Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2020)

Tải về Xem
19

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (Đợt 1- Năm 2020)

Tải về Xem
20

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 1- Năm 2020)

Tải về Xem
12345678910...Trang cuối
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE