TT GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Download (Tải về)
1

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống tháng tháng 11 năm 2020

Tải về Xem
2

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (Đợt 6- 2020)

Tải về Xem
3

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 5- Năm 2020)

Tải về Xem
4

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (đợt 5-2020)

Tải về Xem
5

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống - Đợt 4 (Bản tin tháng 10- Năm 2020)

Tải về Xem
6

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 4- Năm 2020)

Tải về Xem
7

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (đợt 4-2020)

Tải về Xem
8

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 3- Năm 2020)

Tải về Xem
9

Bản tin tháng 8 “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”

Tải về Xem
10

Kết quả phân tích chất lượng nước đợt 2 hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (ngày 19/8/2020)

Tải về Xem
11

Bản tin quan trắc hiện trường đợt 2 Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (ngày 11/8/2020)

Tải về Xem
12

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống, Đợt 2- Năm 2020 (Bản tin tháng)

Tải về Xem
13

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (Đợt 2- Năm 2020)

Tải về Xem
14

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 1- Năm 2020)

Tải về Xem
15

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Hồ Núi Cốc

Tải về Xem
16

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước HTCTTL Bắc Hưng Hải đợt 7 (ngày lấy mẫu 11/7/2019)

Tải về Xem
17

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Ngày lấy mẫu 29/5/2019)

Tải về Xem
18

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2019)

Tải về Xem
19

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2019)

Tải về Xem
20

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Ngày quan trắc 08/5/2019)

Tải về Xem
123
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE