Thông tin tuyển dụng

Trung tâm Chính sách Kỹ thuật Thủy lợi công bố điểm thi thi tuyển viên chức năm 2018

TCTL phê duyệt danh sách thí sinh dự thi viên chức năm 2018

Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi (TCTL) thi tuyển viên chức năm 2018

Tổng cục Thủy lợi sơ tuyển công chức năm 2017

Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Phòng tránh & Giảm nhẹ thiên tai

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển viên chức

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (Tổng cục Thủy lợi) công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức vào các vị trí làm việc tại Trung tâm.

Trung tâm Phòng tránh & GNTT điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức

Để chuẩn bị tốt hơn cho Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2016, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (Tổng cục Thủy lợi) điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi sang các ngày 14 – 15/01/2017 (thứ Bẩy và Chủ nhật).

Đính chính thông tin tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi xin đính chính thời gian thi tuyển viên chức, năm 2016.

Trung tâm Phòng tránh và GNTT tuyển dụng viên chức (năm 2016)

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức tuyển dụng 06 (sáu) viên chức, thuộc chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2016 của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản

123