Ngày 9/4/2021, Tổng cục Thủy lợi tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, các đơn vị liên quan của Tổng cục và Lãnh đạo, chuyên viên của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi và Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Bình Thuận.

 

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 48 hồ chứa nước thủy lợi đang khai thác, sử dụng, trong đó có 17 hồ chứa lớn, 10 hồ chứa vừa và 21 hồ chứa nhỏ. Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Bình Thuận quản lý 43 hồ chứa, địa phương quản lý 05 hồ chứa.

 

Theo báo cáo của địa phương, hiện có 17/48 hồ chứa hoạt động ổn định, còn lại 31/48 hồ có hiện tượng hư hỏng, xuống cấp, trong đó có 12 hồ hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn, 13 hồ có mức độ hư hỏng nhẹ hơn.

 

Trên cơ sở đó, Đoàn công tác đã thực địa kiểm tra cụ thể tại 02 hồ chứa Cà Giây và Sông Móng. Tại hiện trường, Tổng cục trưởng đề nghị Lãnh đạo Sở, Chi cục và Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ theo các văn bản của Bộ, Tổng cục; khẩn trương tổ chức lắp đặt hệ thống quan trắc trong thân đập và hệ thống giám sát (SCADA); rà soát, xác định và kiến nghị các cấp có thẩm quyền hỗ trợ đầu tư, tu sửa các hồ đang bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn cao./.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article