Ngày 14/4/2021 Tổng cục Thủy lợi tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra công trình tại Huyện Chí Linh và huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương, Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi làm trưởng đoàn và đại điện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Xây dựng cơ bản, Cục Quản lý công trình thủy lợi và Văn phòng Tổng cục Thủy lợi. Phía Hải Dương đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý đự án đầu tư xây dựng và các Nhà thầu thi công.

 

 
 

Đại điện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương báo cáo tóm tắt tình hình triển khai dự án chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhìn chung các nhà thầu đã phối hợp với Ban QLDA khắc phục những khó khăn về mặt thi công, điều kiện thời tiết. Thi công trong hoàn cảnh là tâm dịch của đại dịch Covid 19, cho đến nay tiến độ thi công các hạng mục cơ bản đáp ứng yêu cầu, đặc biệt đối với các hạng mục cống đảm bảo thi công hoàn thành đắp trả đê, hoàn thiện đưa vào chống lũ trước 31/5/2021 (theo giấy phép cắt đê của UBND tỉnh). Về công tác quản lý chất lượng theo đúng quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Thường xuyên kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương.

Sau khi nghe đại diện phía Ban QLDA tỉnh Hải Dương báo cáo, và ý kiến góp ý của đại điện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi kết luận như sau: Các nhà thầu tăng cường lực lượng cán bộ kỹ thuật, quản lý chất lượng, đề xuất các biện pháp và khắc phục triệt để các tồn tại theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi (Vụ Xây dựng cơ bản). Đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng, trước hết phải hoàn thành các hạng mục cống qua đê đảm bảo đưa vào chống lũ 2021 an toàn, hiệu quả.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article