Ngày 12/05/2021, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo triển khai Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự cuộc họp có đại diện: Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản; Vụ Kế hoạch; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục Quản lý xây dựng công trình; Cục Trồng trọt; Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Đại học Thủy lợi; Viện Quy hoạch Thủy lợi; Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Thủy lợi về triển khai xây dựng Đề án, nội dung giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các vấn đề cần trao đổi, các đại biểu tham dự họp đã thảo luận, cho ý kiến về: phối hợp xây dựng nội dung an ninh nguồn nước giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các công việc cần triển khai tiếp theo.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự chuẩn bị của Tổng cục Thủy lợi và các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án, đồng thời chỉ đạo:

Tổng cục Thủy lợi chủ trì tổ chức làm việc với Cục Tài nguyên nước để thống nhất về nội dung an ninh nguồn nước quốc gia tại 02 Đề án đã được Chính phủ giao cho 02 Bộ (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) xây dựng; chuẩn bị dự thảo Đề án An toàn đập, hồ chứa nước để báo cáo Ban cán sự đảng vào kỳ họp tháng 6.

Trên cơ sở dự thảo Đề án, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý, trong đó cần đưa vào các đột phá về chuyển nước, liên kết nguồn nước, giải pháp công nghệ mới, giải pháp lớn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long…và gửi lại Tổng cục Thủy lợi để tổng hợp./.

NN và NSNT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article