Tin hoạt động của Tổng cục

Làm việc với Vụ Quản lý quy hoạch- Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 09/6/2021, Tổng cục Thủy lợi đã làm việc với Vụ Quản lý quy hoạch- Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trao đổi, thảo luận về một số nội dung về thủy lợi trong Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước

Đoàn Thanh niên Tổng cục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Làm việc với các Bộ về xây dựng Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 2/6/2021, đoàn công tác của Tổng cục Thuỷ lợi do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh trưởng đoàn làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng để trao đổi, thảo luận về nội dung và cách thức phối hợp xây dựng và hoàn thiện Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo Quy hoạch phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Báo cáo triển khai xây dựng Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội thảo lấy ý kiến cho Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Vùng Đồng bằng sông Cửu Long)

Hội thảo lấy ý kiến cho Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi làm việc tại Tỉnh Hải Dương

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Bình Thuận

123...Trang cuối