TT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Đề cương Báo cáo hiệu quả hoạt động của công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đển 2 tỉnh (BC Theo theo văn bản số 978/TCTL-QLCT) Tải về
2 Báo cáo xây dựng Đề án cấp nước sinh hoạt nông thôn cho vùng khó khăn về nguồn nước, thường xuyên hạn hán, xâm nhập mặn (báo cáo theo văn bản số 1275/TCTL-NN ngày 13/7/2020) Tải về
3 Công văn 1345: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP -Gửi Sở Nông nghiệp Tải về
4 CV1346 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP - Tổ chức khai thác CTTL Tải về
5 Báo cáo Kết quả triển khai thi hành Luật Thủy lợi (thực hiện theo văn bản: 8161/BNN-TCTL ngày 19/10/2018 và Chỉ thị 3426/CT-BNN-TCTL) Tải về
6 Biếu mẫu báo cáo theo Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26/11/2010; số 1400/QĐ/BNN-KH ngày 05/5/2014 về chế độ báo cáo thống kê ngành. Tải về
7 Dự thảo Quy trình vận hành hệ thống kênh Đông Dầu Tiếng- kênh chính Đức Hòa Tải về
8 Biểu mẫu báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi năm 2020 (theo CV2370) Tải về
9 Đề cương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP Tải về
10 Tài liệu Hội thảo tại Thái Nguyên ngày 26/3/2021 Tải về
11 Báo cáo phục vụ xây dựng "Đề án Cấp nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045". Tải về
12 Tài liệu hội thảo chính sách trong quản lý, khai thác CTTL tại Ninh Thuận Tải về
13 “Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP”. (Tài liệu Hội thảo tại Cà Mau ngày 22/4/2021) Tải về
14 ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO (Kèm theo văn bản số 701/TCTL-QLCT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi) Tải về
15 Đề cương báo cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy lợi Bộ NN&PTNT đang quản lý (Báo cáo theo văn bản số 675/TCTL-QLCT ngày 24/4/2020) Tải về
16 CV gửi địa phương hỗ trợ CPIM Tải về
17 CV gửi địa phương đánh giá tiềm năng thủy lợi khác Tải về
18 Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2019 Chương trình PforR Tải về
19 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh (theo công văn 877/TCTL-NN) Tải về
20 Phụ lục kèm theo công văn Hướng dẫn rút vốn gửi các tỉnh Tải về
1234
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE