THÔNG TIN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC 21 TỈNH

CÁC BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNHTT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Tài liệu hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới, làm việc với người dân tộc thiểu số và dinh dưỡng Tải về
2 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh (theo công văn 877/TCTL-NN) Tải về
3 Báo cáo kết quả kiểm toán tài liệu các chỉ số giải ngân Tải về
4 Báo cáo thẩm định kết quả 2019 - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh Việt Nam Tải về
5 Dự thảo BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ Tải về
6 Báo cáo hợp nhất Chương trình 21 tỉnh năm 2020 (P2) Tải về
7 Báo cáo hợp nhất Chương trình 21 tỉnh năm 2020 (P1.2) Tải về
8 Báo cáo hợp nhất Chương trình 21 tỉnh năm 2020 (P1.1) Tải về
9 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ (Kèm theo QĐ 1476/QĐ-BNN-HTQT ngày 6/4/2021) Tải về
10 Biên bản ghi nhớ Đoàn công tác WB tháng 3-2021 Tải về
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE