Chương trình mục tiêu

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (RB-SupRSWS)

Chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Văn kiện tại Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT và Quyết định 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 về điều chỉnh bổ sung quyết định 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015.

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Chương trình PforR)

Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là một Chương trình mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện bởi sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự hưởng ứng tích cực của người dân, sự hỗ trợ của quốc tế.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE