Ngày 28/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 3603/BNN-KH về việc thông báo phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (dự án vốn trong nước).

Mời tải về công văn 3603/BNN-KH./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác

TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE